ສ່ວນປະກອບ Curd mince (ສຳ ລັບເນີຍແຂງ, ເຂົ້າ ໜົມ ປັງອ່ານ​ຕື່ມ…

ສ່ວນປະກອບເຂົ້າ Minced ເຂົ້າກັບເຂົ້າໄຂ່ອ່ານ​ຕື່ມ…