ສ່ວນປະກອບ Curd mince (ສຳ ລັບເນີຍແຂງ, ເຂົ້າ ໜົມ ປັງອ່ານ​ຕື່ມ…

ສ່ວນປະກອບປາ Minced ກັບເຂົ້າແລະອ່ານ​ຕື່ມ…

ສ່ວນປະກອບຂອງປາ Minced ກັບທະເລເຂົ້າອ່ານ​ຕື່ມ…

ສ່ວນປະກອບເຂົ້າ Minced ເຂົ້າກັບເຂົ້າໄຂ່ອ່ານ​ຕື່ມ…

ສ່ວນປະກອບເຂົ້າ Minced with rice riceອ່ານ​ຕື່ມ…

ສ່ວນປະກອບຊີ້ນ Minced with rice ແລະອ່ານ​ຕື່ມ…

ສ່ວນປະກອບ Minced carrot ກັບ carrot ເຂົ້າອ່ານ​ຕື່ມ…