ສ່ວນປະກອບເຂົ້າບາເລ້ກັບເຂົ້າບາເລມັນຝະລັ່ງອ່ານ​ຕື່ມ…

ສ່ວນປະກອບໄຂ່ເຂົ້າ ໜົມ ປັງໄຂ່ (ຕາມ ທຳ ມະຊາດ) ໄຂ່ໄກ່ອ່ານ​ຕື່ມ…

ສ່ວນປະກອບເຂົ້າເຂົ້າ ໜົມ ປັງກັບເຂົ້າປຸ້ນອ່ານ​ຕື່ມ…

ສ່ວນປະກອບເຂົ້າເຂົ້າ ໜົມ ປັງກັບເຂົ້າ ໜຽວອ່ານ​ຕື່ມ…

ສ່ວນປະກອບ Millet porridge ກັບ plum ແຫ້ງອ່ານ​ຕື່ມ…