ສ່ວນປະກອບຊີ້ນງົວຊີ້ນຄວາຍທີ່ມີລັກສະນະເປັນພາສາເກົາຫຼີອ່ານ​ຕື່ມ…

ສ່ວນປະກອບ ສຳ ລັບຊີ້ນ ໝູ ຊອຍແຊບຊອຍ ທຳ ມະຊາດ, ເຄື່ອງຕັດອ່ານ​ຕື່ມ…

ສ່ວນປະກອບ Schnitzel ຈາກຜັກຕ່າງໆໃນອ່ານ​ຕື່ມ…